wagi suwnicowe

Niektóre rodzaje przemysłu wymagają wag ściśle specjalistycznych, na przykład kontrolujących masę danego produktu unoszonego za pomocą suwnic. Wówczas idealne są wagi suwnicowe, które wykonuje WAGMONT. Takie wagi robimy zarówno od podstaw, jak i już na istniejących suwnicach zabudowujemy wózki suwnicowe - wszystko to zgodnie z opracowanymi projektami zatwierdzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Prace zabudowy nie należą do standardu oferty, z tego względu można dopracować urządzenie, jak i suwnicę do indywidualnych potrzeb zamawiajacego lub też zmodyfikować typową wagę suwnicową z oferty naszej firmy. wszelkie prace adaptacyjne nie wpływaja na autoryzację wagi, jeżeli skorzystają Państwo z naszej pomocy.

Wagi suwnicowe działają za pomocą specjalnie zabudowanych czujników tensometrycznych wykorzystujących najnowsze technologie cyfrowe, którymi zastępujemy większość dotychczas stosowanych sposobów ważenia, które nie są już tak dobre.

Projesjonalny i kompleksowy montaż wag WAGMONT

Wagi suwnicowe to urządzenia dość skomplikowane w swojej budowie, dlatego też WAGMONT oprócz sprzedaży wag oferuje profesjonalne usługi ich montażu na miejscu. Wykonujemy usługi z użyciem transmisji bezprzewodowych, co znacznie skraca czas montażu, a także pozwala zrezygnować z kosztownego i wymagającego dodatkowej przebudowy okablowania.

Wykonywane przez WAGMONT wagi suwnicowe doskonale sprawują się przez lata, a także pozwalają efektywnie wykonywać pracę w zakładzie, w jakim zostały zbudowane.