Nowe rozwiązania

Nowe rozwiązania

Nowe rozwiązania

Instalacja pozbawiona puszek połączeniowych

Prosta łączność

Czujniki wagowe POWERCELL PDX połączone są w prostą sieć. Układ eliminuje wrażliwe puszki przyłączeniowe, które narażone są na częste awarie i uszkodzenia.

Kable

Kable czujników pomiarowych to często najsłabsze ogniwo instalacji. W czujnikach pomiarowych POWERCELL PDX zastosowano podwójnie ekranowane kable z ochroną ze stali nierdzewnej. Kable zaprojektowano tak aby zagwarantować zabezpieczenie sygnału wagi przed interferencją radiową oraz uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią, gryzoniami a także uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable czujników pomiarowych POWERCELL PDXwraz ze złączkami są wodoszczelne i zapewniają szczelne zabezpieczenie całej instalacji przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP68.

Szybkozłącze umożliwia łatwą wymianę czujnika pomiarowego oraz okablowania bez konieczności ponownej kalibracji układu pomiarowego