Zabezpieczenie zysków

Zabezpieczenie zysków

Najlepsze zabezpieczenie zysków

Mikroprocesor zamontowany w każdym czujniku wagowym POWERCELL PDXmonitoruje oddziaływanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na dokładność pomiarów. Zapewnia on dokładne pomiary każdego czujnika wagowego poprzez nieustanne dostosowywanie się do każdych warunków środowiskowych.

Czynniki zewnętrzne/wewnętrzne

  • Histereza
  • Nieliniowość
  • Temperatura
  • Wahania napięcia
  • Zmiana zera
  • Pełzanie czujników
  • Niestabilność
  • Czułość

Czujniki analogowe nie umożliwiają skutecznego zrównoważenia oddziaływania powyższych czynników. Powoduje to powstawanie dużych błędów ważenia, często przekraczające 30 kg. Czujniki POWERCELL PDX zapewniają dokładność i niezawodność ważenia oraz natychmiastową sygnalizację problemów lub błędów. Niedokładne pomiary wagi analogowej mogą bez końca powodować coraz większe straty oraz utratę przez firmę wielu klientów.

Porównanie dokładności czujników POWERCELL PDX z czujnikami analogowymi

Dokładność czujników PDX
Czujniki PDX
Dokładność czujników analogowych
Czujniki analogowe
  Błąd 0-10 kg
  Błąd 20-30 kg
  Błąd > 30 kg