WAGMONT zajmuje się głównie konstrukcją i produkcją wag przemysłowych, ale świadczy również kompleksowe usługi w zakresie jej montażu, serwisowania i inne, oscylujące wciąż wokół tematu metrologii wagowej. Są to zazwyczaj usługi wykonywane dodatkowo, przy okazji zakupu danego sprzętu. Oczywiście istnieje możliwość zamówienia w naszej firmie wyłącznie danej usługi.

W skład usług świadczonych przez WAGMONT wchodzą:

  • usługi serwisowe wag sprzedawanych z oferty WAGMONT
  • usługi montażowe i konstrukcyjne, w trakcie realizacji zamówienia na wagę szczególnego przeznaczenia
  • usługi doradcze w zakresie dopasowania odpowiedniego typu i modelu urządzeń do zapotrzebowania Klienta
  • usługi ponadstandardowe, modernizacji istniejących urządzeń oraz adaptacyjne względem nowych potrzeb mierniczych