Profilem naszej firmy WAGMONT jest konstruowanie, produkcja i sprzedaż wag oraz akcesoriów i usług ściśle związanych z przemysłem ważenia. Wagi to nasza specjalność, a konkretnie - ciężka metrologia wagowa, czyli różne rodzaje urządzeń ważących, opartych na najnowszych technologiach.

Każdy produkt, jaki udostępniamy do sprzedaży starannie sprawdzamy i testujemy jego możliwości, dzięki czemu kupując nasze wagi maja państwo gwarancję najwyższej jakości, zarówno pod kątem wykonania, jak i konstrukcji, technologii, obsługi.

Nasze wagi przed wprowadzeniem do obrotu przechodzą szereg testów pozwalających im legitymować się certyfikatami jakości, które są istotne i zatwierdzane przez Główny Urząd Miar według Deryktyw UE i Polskich Norm.

Dbając o jakość wykonania nie zapominamy o walorach użytkowych i estetycznych naszych wag, dlatego też estetyczne wykończenia i nowoczesne udogodnienia obsługi są dla nas równie ważne co konstrukcja wagi.

Podążając za rozwijającym się rynkiem i powstającymi nowymi potrzebami wielu firm, wciąż poszerzamy naszą ofertę wag o specjalistyczne i dedykowane urządzenia ważące dla poszczególnych branż i zastosowań, z uwzględnieniem specyfiki warunków użycia wagi, tonażu ładunków, jego charakteru itp.