Realizacje

Realizacje

 1. Arcelor Mittal Poland S.A. - Zakład Sosnowiec
  • modernizacja wagi samochodowej nr 2 (Schenck) w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield, Certyfikat electrosuisse Raport 08.EL-0096.10,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy,
  • automatyczne ważenie sterowane kartami magnetycznymi RFID na bazie oprogramowania WagSteR z licencją wielostanowiskową
 2. Grupa Azoty - Zakady Azotowe "Puławy"  S.A.
  •  serwis wagi silosu S0711A,
 3. PCC- PU  Sp. z o.o. Brzeg Dolny  
  •  wymiana wagi zbiornikowej ( nośność 6t ) na R-2,
  • dostarczenie wagi o nośności 60kg i montaż na instalacji pilotażowej,
 4. Grupa TAURON Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
  • modernizacja dwóch wag samochodowych 18x3m w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield, Certyfikat electrosuisse Raport 08.EL-0096.10,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy.
 5. Grupa TAURON Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
  • dostawa i montaż wagi kolejowo-samochodowej 18x3m o nośności 100/60t w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield, Certyfikat electrosuisse Raport 08.EL-0096.10,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy.
 6. OMG Poland - Kaniów 
  • dostawa, montaż oraz uruchomienie wagi samochodowej 16x3m w technologi cyfrrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield, Certyfikat electrosuisse Raport 08.EL-0096.10,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy.
 7. PCC- PU  Sp. z o.o. Brzeg Dolny 
  •  montaż i uruchomienie systemu ważacego firmy Mettler Toledo na mieszakach i reaktorze o nośności 40t,
 8. METEOR Recykling Sp. z o.o. - Będzin
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) na system analogowy Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR wraz z licencją jednostanowiskową,
 9. PCC- PRODEX Sp. z o.o. Brzeg Dolny 
  •  montaż systemu wagowego na zbiorniku M-6 z wykorzystaniem elektroniki Mettler Toledo,
 10. OFZ, a.s. Istebné - Słowacja
  • dostawa instalacji węzła pakowania żelazostopów dla  frakcji: 0-2/5-10/50-80 do worków BIG-BAG na podzespołach elektroniki Mettler Toledo,
 11. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - Oświęcim
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield - Mettler Toledo,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy.
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR wraz z  licencją jednostanowiskową,
 12. NICROMET Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Oświęcim
  • dostawa i montaż wagi do ważenia wsadu do pieca w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo 
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield - Mettler Toledo,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy.
 13. Arcelor Mittal Poland S.A  Zakład Sosnowiec 
  • modernizacja wagi samochodowej nr.1 (Schenck) w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • automatyczne ważenie sterowane kartami magnetycznymi RFID na bazie oprogramowania WagSteR z licencją wielostanowiskową,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield, Certyfikat electrosuisse Raport 08.EL-0096.10,
 14. PCC PU - Brzeg Dolny 
  •  montaż i uruchomienie systemu wagowego  Mettler Toledo na reaktorze CT (nośność 40t),
 15. Flex Films Europa Sp. z o.o. - Września 
  •   Montaż i uruchomienie wagi w ciagu technologicznym (rolkowym) w systemie ważącym Mettler    Toledo - realizacja na zlecenie Mettler Toledo,   
 16. PCC Prodex Sp. z o.o. - Brzeg Dolny 
  •  montaż i uruchomienie systemów ważących na mieszalnikach - realizacja na zlecenie Mettler Toledo,
  • remont systemów wagowych na odbieralnikach CT,
 17. P.B.P. ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. dla  STACO POLSKA 
  • dostawa, montaż oraz uruchomienie wagi samochodowej 18x3m w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield - Mettler Toledo,
 18. Vitkovice Milmet S.A - Sosnowiec
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield - Mettler Toledo,
  • 10 lat gwarancji na czujniki PDX firmy Mettler Toledo - zatwierdzona dokumentacja gwarancyjna u zleceniodawcy.
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR wraz z  licencją jednostanowiskową,
 19. REMONDIS Sp. z o.o. oddział w Pszczynie
  • dostawa i montaż wagi samochodowej 16x3m,
 20. Bielmar S.A.  Bielsko-Biała
  • dostawa i montaż systemu wagowego Mettler Toledo do mieszalników,realizacja dla ATEMPOL - Piekary Śląskie, 
 21. Danone Sp. z o.o. - Fabryka w Bieruniu
  • dostawa drugiej wagi samochodowej 18x3m w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield - Mettler Toledo,
  • 60 miesiecy gwarancji,
 22. Grupa Azoty Kopalnia Siarki - Osiek
  • dostawa wagi samochodowej 18x3m najazdowej  w technologi Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR wraz z licencją jednostanowiskową,
 23. P.H.P Wiesław Wawrzyniak - Kalisz
  • dostawa i uruchomienie systemu ważenie kontrolnego w ciągu technologicznym ,
 24. TRIBAG S.A. - Siewierz
  • zabudowa wagi dozującej dla zbiornika wsadu,
 25. Danone Sp. z o.o. - Fabryka w Bieruniu
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo, 
  • system zabezpieczenia przed piorunami Stike Shield - Mettler Toledo
  • 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR wraz z licencją dwustanowiskową,
 26. LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach
  • remont wagi kolejowej statycznej i modernizacja na system wagowy Mettler Toledo,
 27. ALBA Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza
  • dostawa i modernizacja wagi samochodowej w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz przeciw wyładowaniom atmosferycznym - Mettler Toledo ,
  • 60 miesięcy gwarancji,
 28. ANED Edward Łukaszewicz - Teresin
  • system dozowania i transportu materiałów sypkich do mieszalników,
 29. ALBA Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza
  • dostawa i montaż wagi taśmociągowej nr 3 dla instalacji sortowania,
 30. ANED Edward Łukaszewicz - Teresin
  • nalewaczka ciśnieniowa układu dozowania materiałów płynnych - dostawa i montaż,
 31. TAURON Wytwarzanie S.A. Oddz. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
  • modernizacja wagi samochodowej (Schanck) w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • system zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz przeciw wyładowaniom atmosferycznym - Mettler Toledo ,
  • 60 miesięcy gwarancji,
 32. KNAUF Jaworzno III Sp. z o.o.
  • modernizacja wagi dozujacej 6.10 ze sterownikiem SIWAREX,
 33. ORLEN Południe S.A - Zakład Trzebinia
  • remont wagi reaktora C301A w strefie EX ze sterownikiem SIWAREX,
  • remont wagi reaktora C101 w strefie EX ze sterownikiem SIWAREX,
 34. Kopalnia Wapienia Czatkowice w Krzeszowicach - Grupa TAURON
  • rozbudowa systemu pozycjonowania i kontroli sprzedaży - waga samochodowa nr. 3,
 35. ALBA Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza
  • dostawa i montaż wag taśmociągowych dla instalacji sortowania,
 36. ANED Edward Łukaszewicz - Teresin
  • dostawa i montaż wag zbiornikowych dla strefy EX II/2G o nośności 12000kg z aplikacją dozującą IND690 FormXp,
  • dostawa i montaż wagi platformowej dla strefy EX II/2G o nośności 1500kg z aplikacją dozujacą IND690 FormXp,
  • dostawa i montaż wagi platformowej o nośności 1500kg z aplikacją dozującą IND690 FormXp,
 37. LAKMA STREFA Sp. z o.o. - Warszowice
  • dostawa i montaż wagi platformowej w strefie EX II/2G o nośności 3000kg,
 38. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddz. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
  • remont wagi kolejowej statyczno-dynamicznej TRAPPER - część mechaniczna,
 39. "S.I.A.P" Sp. z o.o. - Gliwice
  • układ naważania utrzymujący stały poziom zasypu w systemie Mettler Toledo
 40. Miasto Rybnik Rybnickie Służby Komunalne
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) na system cyfrowy PDX Mettler Toledo, 
  • 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR.
 41. Pyroline Construction GmbH - Austria
  • dostawa wagi samochodowej 18x3m w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR.
 42. SGL Carbon S.A. oddz. Racibórz
  • wzorcowanie systemów ważących ze sterownikiem SIWAREX na maszynach Eirich,
  • wzorcowanie wag taśmociągowych - technologicznych.
 43. Kopalnia Wapienia Czatkowice w Krzeszowicach - Grupa TAURON
  • dostawa wagi samochodowej z systemem cyfrowym MTX Mettler Toledo,
  • modernizacja wagi samochodowej  z wykorzystaniem systemu cyfrowego MTX,
  • serwisowanie wag w tym wagi kolejowej i taśmociągowych,
  • dostawa systemu pozycjonowania i kontroli sprzedaży - waga samochodowa nr 1 i 2,
 44. TNT Express oddział Katowice
  • serwisowanie wag,
  • przeglądy techniczne wag.
 45. PPG Industrial Coatings Polifarb Cieszyn S.A
  • systemy dozowania oparte na układach ważących w strefach Ex - ATEX,
  • wagi platformowe dla stref 1/2G - ATEX, 2/3G - ATEX,
  • wagi zbiornikowe dla stref 1/2G - 2/3G - Ex - ATEX,
  • waga platformowa 3000 kg - ATEX II 2G 600/1500/3000 kg z d=e 0,2/0,5/1 kg,
  • montaże i uruchomienia.
 46. ALBA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
  • modernizacja wagi samochodowej 60t. w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji.
  • serwis analogowej wagi samochodowej,
 47. Kompania Piwowarska S.A Browary w Tychach
  • waga samochodowa w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania WagSteR,
  • system kontroli ważenia dwustronnego - waga samochodowa,
  • dostawa wagi kolejowej statycznej w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji.
 48. ATLAS Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Dąbrowa Górnicza
  • serwis wag samochodowych.
 49. Górażdże Cement S.A. - Chorula
  • serwis wagi samochodowej - Terminal.
 50. Firma Budowlana RYŚ-BUD
  • dostawa wagi samochodowej w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 51. Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" Bielsko Biała
  • wagi zbiornikowe szt. 2,
  • dostawa wagi samochodowej 14x3m w technice cyfrowej PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa wag zbiornikowych dla systemów dozowania szt. 3.
 52. SGL Carbon oddział Nowy Sącz
  • system transportu i dozowania stearyny z oprogramowaniem,
  • system naważania na prasie HPP - 200 z oprogramowaniem - nośność 25 kg,
  • dostawa i montaż osłon na maszynie Ravensburg.
 53. ZŁOMREX METAL Sp. z o.o. oddział Sosnowiec
  • montaż wagi samochodowej 60 t.,
  • serwis wagi samochodowej.
 54. Stal Produkt – Centrostal Kraków oddział Gdynia
  • modernizacja suwnicy pomostowej dwudźwigarowej,
  • zabudowa wagi na wózku, nośność 8t.
 55. KGHM Polska Miedź - Huta Miedzi "Głogów"
  • modernizacja suwnicy dwudźwigarowej,
  • zabudowa wagi na ramie nośnej Q12,5/3,2 t.
 56. Arcelor Mittal Poland S.A oddział Dabrowa Górnicza -  Zakład Stali i Półproduktów  
  • dostawa i montaż wag na suwnicach lejniczych, nośność 500t z oprogramowaniem i transmisją danych do systemów produkcji,
  • dostawa i montaż wag na suwnicach lejniczych, nośność 500t/100t z oprogramowaniem i transmisją danych do systemów produkcji,
  • dostawa i montaż na suwnicach lejniczych wyświetlaczy zewnętrznych w osłonach żaroodpornych,
 57. Arcelor Mittal Poland S.A oddział Sosnowiec
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) z wykorzystaniem systemu cyfrowego MTX - Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR,
  • serwis wagi samochodowej.
 58. Arcelor Mittal Poland S.A oddział Świętochłowice
  • dostawa wagi samochodowej 20m x 3m w technologi cyfrowej MTX firmy Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR,
  • system kontroli sprzedaży produktu.
 59. Arcelor Mittal Poland S.A. oddział Dąbrowa Górnicza
  • modernizacja dwóch wag samochodowych (Schenck) z wykorzystaniem systemu cyfrowego MTX  Mettler Toledo,
  • dostawa systemu pozycjonowania na wadze.
 60. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
  • modernizacja wagi samochodowej w systemie cyfrowym Mettler Toledo,
  • modernizacja wagi kolejowej statycznej - część mechaniczna,
  • dostawa oprogramowania WagSteR,
  • serwis wagi taśmociągowej.
 61. Walcownia Bruzdowa - Zawiercie
  • serwisowanie wagi platformowej,
  • serwisowanie wagi samochodowej.
 62. Agrana Juice Sp. z o.o. - Białobrzegi
  • serwis cyfrowej wagi samochodowej w technologi PDX  firmy Mettler Toledo.
 63. MPGK Katowice - Wydział Utylizacji Odpadów
  • dostawa dwóch wag samochodowych w technologi cyfrowej MTX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania WagSteR Eco dla dwóch stanowisk.
 64. P.H.U. AND-BUD Krzysztof Andrzejczak
  • zabudowa wagi przenośnikowej - technologicznej na kruszarce.
 65. Żwirownia Alkrusz w Wąsoczu
  • dostawa wagi samochodowej z oprogramowaniem WagSteR.
 66. Żwirownia Kłokoczyn
  • dostawa wagi samochodowej w technologi analogowej firmy Mettler Toledo,
  • serwisowanie wagi samochodowej.
 67. Cadbury - Wedel S.A w Warszawie
  • systemy naważania realizacja dla Mettler Toledo.
 68. OTT International Sp z o.o. w Warszawie
  • wagi zbiornikowe instalacja w Rumunii i Chrzanowie.
 69. ZWS Silesia w Gliwicach
  • wagi zbiornikowe w systemie sterowania SIMATIC.
 70. PZPG Stomil Sp z o.o. w Piastowie
  • waga na podajniku taśmowym do ważenia wsadu do mixera.
 71. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Oświęcimiu
  • serwis wagi samochodowej.
 72. MPGK Oświęcim
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck)  z wykorzystaniem systemu Mettler Toledo,
  • dostarczenie oprogramowanie WagSteR Eco.
 73. MPGK Stary Jaworów
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) z wykorzystaniem systemu Mettler Toledo.
 74. MPGK Sanikom Sp z o.o.
  • waga samochodowa z oprogramowaniem WagSteR Eco wraz z kontenerem socjalnym w ramach inwestycji "Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko - czeskim pograniczu".
 75. Rafineria Nafty Trzebinia w Trzebini
  • modernizacja wagi samochodowej w systemie cyfrowym Mettler Toledo.
 76. Huta Łaziska (Re Alloys) w Łaziskach
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) w systemie cyfrowym MTX - Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 77. Sigma Kalon (Polifarb Cieszyn) w Cieszynie
  • dostawa wagi samochodowej w technice cyfrowej Mettler Toledo,
  • wagi zbiornikowe w strefie EX.
 78. Ozorków
  • waga zbiornikowa w strefie EX na zlecenie firmy Mettler Toledo.
 79. Hurtownia Stali Bobrek w Dąbrowie Górniczej
  • modernizacja wagi samochodowej z wykorzystaniem systemu Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 80. Huta Bankowa w Będzinie
  • dostawa wagi w samotoku do ważenia wlewek do pieca.
 81. Huta Pokój w Rudzie Śląskiej
  • dostawa dwóch wag samochodowych,
  • modernizacja wagi  z wykorzystaniem systemu cyfrowego Mettler Toledo.
 82. Zakłady chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy
  • dostawa systemu wagowego do ważenia Koksiku,
  • instalacja TDI z oprogramowaniem.
 83. Haldex S.A w Katowicach
  • dostawa wagi samochodowej 80 ton w technologi cyfrowej PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania wagowego WagSteR.
 84. DB Schenker Rail Polska S.A. w Jaworznie
  • dostawa wagi samochodowej w systemie cyfrowym Mettler Toledo,
  • modernizacja wagi z wykorzystaniem systemu cyfrowego,
  • serwisowanie wag.
 85. Huta Miedzi - Rudna Orsk
  • waga platformowa.
 86. Huta Miedzi - Legnica
  • waga platformowa - o specjalnej konstrukcji.
 87. Ciepłownia Miejska w Szydłowcu
  • dostawa wagi samochodowej w elektronice cyfrowej PDX Mettler Toledo wraz z oprogramowaniem WagSteR.
 88. Ocynkownia Strumet
  • dostawa wagi samochodowej 60 ton w technologi analogowej Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 89. General Motors Gliwice
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck)  z wykorzystaniem systemu cyfrowego MTX - Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 90. Rafineria Trzebinia wydz. Bio Paliwa
  • waga zbiornikowa w strefie Ex w systemie sterowania Simatic,
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) na technologię cyfrową MTX - Mettler Toledo.
 91. WPRD Katowice
  • dostawa wagi samochodowej w systemie Mettler Toledo - serwis,
  • wzorcowanie wag technologicznych w wytwórni mas bitumicznych AMMANN 160.
 92. Wytwórnia Mas Bitumicznych - Ruda Śląska
  • modernizacja i montaż wagi samochodowej 60 t.,
  • serwis wagi samochodowej.
 93. CEZBET Sp z o.o.
  • dostawa wagi samochodowej w technice cyfrowej Mettler Toledo.
 94. PCC Rail Bolesław
  • dostawa wagi samochodowej w technice cyfrowej Mettler Toledo.
 95. P.P.U.H. Elż-Pol Jaworzno
  • modernizacja wagi samochodowej w technice cyfrowej PDX Mettler Toledo.
 96. Polho Sp z o.o. Czerwionka Leszczyny
  • dostawa wagi samochodowej w technice cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 97. PRT Radomsko Sp z o.o. w Radomsku
  • dostawa wagi samochodowej w technice cyfrowej PDX Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSter.
 98. Elektrociepłownia Będzin w Będzinie
  • modernizacja wagi samochodowej (Schenck) z wykorzystaniem systemu cyfrowego PDX Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 99. SWM Stryków
  • waga na podajniku nożycowym na zlecenie Mettler Toledo.
 100. Sibelco - Poland Gdańsk Zakład Bukowno
  • dostawa wagi taśmociągowej - technologicznej z dokładnością >1%,
  • modernizacja wagi samochodowej w technologii cyfrowej.
 101. Wopol – Trans
  • zabudowa wagi przenośnikowej - technologicznej na kruszarce.
 102. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Radzyń Podlaski
  • modernizacja wagi samochodowej w systemie cyfrowym PDX Mettler Toledo - 60 miesięcy gwarancji,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 103. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
  • modernizacja wagi samochodowej na system Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 104. Vitkowice Milmet S.A - Sosnowiec
  • modernizacja wagi samochodowej na system Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.
 105. Jupol Bytom
  • modernizacja wagi samochodowej w technologii cyfrowej Mettler Toledo,
  • dostawa oprogramowania WagSteR.